Transferència tecnològica

Transferència tecnològica

DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU INDUSTRIAL

INTEC-NANOTECH, transfereix habilitats, coneixement, tecnologies, mètodes de fabricació, prototips i instal·lacions, a empreses privades o públiques, per assegurar que els avenços científics i tecnològics siguin accessibles a un nombre més gran d’usuaris que puguin desenvolupar i explotar encara més aquestes tecnologies nous productes i crear valor, processos, aplicacions, materials o serveis.
INTEC-NANOTECH, es responsabilitza de convertir en valor, el coneixement generat, fet que significa transformar aquest coneixement, en productes i serveis per a l’empresa contractant.
Fomentem el contorn dels fluxos materials i energètics en el procés de producció d’un producte determinat. Tenim com a objectiu, optimitzar el rendiment d’uns recursos finits, mitjançant la circulació dels productes materials o fonts energètiques d’alt valor en estat pur.

-Identifiquem i facilitem l’accés a fonts de finançament per impulsar projectes empresarials.
-Coordinem la sol·licitud de patents a través d’agents especialitzats.
-Col·laborem en el desenvolupament d’entorns favorables per a la creació de noves empreses, focalitzades en el disseny de residu zero.
-Formulem, analitzem i sintetitzem.

Més Informació

contacts
Tel. +34 932 491 319
WhatsApp: +34 680 187 414
info@intecnanotech.com
Gran Via Carles III, 98 - Planta 10 08028, Barcelona (Spain).
Thank you!. Your message is successfully sent...
We're sorry, but something went wrong
Translate »