Tractament de Superfícies

Tractament de Superfícies

Tractament de Superfícies

Ens servim de la tecnologia i del nostre coneixement per innovar en el camp del tractament antilliscant de superfícies, millorant i ampliant els límits en tot procés fisicoquímic.

Què oferim?

És essencial per a la nostra empresa anticipar-se a les necessitats i proporcionar la resposta òptima en funció de les demandes i les problemàtiques específiques de cada client. La nostra àmplia línia d’aplicacions està recolzada per una xarxa extensa de professionals que permeten oferir la solució més adequada en cada cas. Creem sistemes que aporten resultats innovadors i responsables per a un desenvolupament sostenible. El nostre Departament d’Enginyeria optimitza resultats i minimitza consums al camp dels antilliscants.

INTEC- NANOTECH

Superfícies antilliscants

Modificació de l'estructura física del suport a nivell extern per poder-li atribuir propietats antilliscants.

Proteccions antigraffitis

Protecció permanent contra els efectes dels grafits. El nostre tractament antigrafit no altera les propietats físiques i químiques del suport i permet treure grafits.

Protecció antitèrmica

S'evita la infiltració calòrica ocasionada pel fenomen de refracció.

Antiadherent

Aquest antiadherent, gràcies a la seva qualitat oleòfuga i antitaques, resisteix la penetració de totes les taques greixoses (oli, greixos alimentaris, etc.), la contaminació atmosfèrica i industrial, i fins i tot la penetració dels xiclets, que es poden eliminar fàcilment.

Eliminació de grafits

La finalitat que es persegueix és obtenir noves alternatives que permetin eradicar les seves conseqüències sense afectar la superfície sobre la qual han estat aplicats.

humitats i filtracions d'aigua

Un dels trastorns coneguts en construcció és la humitat ascendent. Es produeix sempre que materials d'estructura porosa es troben en presència d'aigua, ocasionant que aquesta desafiï les lleis físiques de la gravetat i assoleixi altures molt superiors al nivell freàtic.

Més Informació

contacts
Tel. +34 932 491 319
WhatsApp: +34 680 187 414
info@intecnanotech.com
Gran Via Carles III, 98 - Planta 10 08028, Barcelona (Spain).
Thank you!. Your message is successfully sent...
We're sorry, but something went wrong
Translate »