POLÍGONS INDUSTRIALS SIMBIÒTICS

POLÍGONS INDUSTRIALS SIMBIÒTICS

VISIÓ

A INTEC-NANOTECH entenem la simbiosi industrial com un enfocament circular de la producció. Dissenyem una associació local on es proporciona, comparteix i reutilitzen recursos per crear un valor compartit.

  1. Utilització total dels recursos: laigua, lenergia i els fluxos de materials de les empreses associades.

Mitjançant un enfocament sistemàtic dels fluxos de les parts, seleccionarem els potencials més grans i iniciarem nous projectes que garantiran l’optimització contínua dels recursos.

  1. Enfortiment de lassociació: desenvolupar i ancorar la mentalitat simbiòtica local.

La nostra ambició és una xarxa oberta i creadora de valor en forma d’una junta i/o subgrups actius.

  1. Compartir la mentalitat simbiòtica: inspirar els altres a formar part d’una simbiosi.

Donarem suport a la comunicació i difusió de simbiosi industrial, documentant el valor social, ambiental i econòmic, així com facilitant noves col·laboracions de simbiosi a nivell local i nacional.

La nostra ambició és mantenir INTEC-NANOTECH, com el centre de coneixement de la simbiosi industrial amb un enfocament orientat a la pràctica.

PLANTEJAMENT ESTRATÈGIC

La cooperació entre diversos fabricants industrials i la participació activa del municipi són elements indispensables per dissenyar un polígon de simbiosi industrial. El nom es va inspirar en l’àmbit de la biologia, on el subproducte de rebuig d’un organisme es converteix en la primera matèria d’un altre. Això fa un pas més en la nova visió de la simbiosi, convertint-se la simbiosi industrial el líder, amb un enfocament circular de producció.

Durant molts anys, el model econòmic lineal d’adquirir-usar-disposar ha estat la lògica social dominant pel que fa a la producció i el consum. Aquesta manera de pensar té un impacte negatiu en els recursos del planeta, i la perspectiva econòmica circular proporciona una nova manera de pensar. Com que és una economia que és regenerativa i restauradora per disseny, podria mantenir els recursos al màxim valor possible en tot moment. Amb una condició prèvia per evitar la incineració i els abocadors, en funcionar amb energia renovable, és una economia que té el potencial de dissociar el creixement econòmic, del creixement a l’extracció de recursos verges. És fonamental per a l’economia circular restaurar i mantenir els recursos limitats en circulació tancada, cosa que podria ser un desafiament per al pensament empresarial estratègic convencional.

Per aconseguir l’ecoeficàcia se suggereix imitar els cicles naturals repensant, reinventant, redissenyant, reorientant i recuperant processos en una perspectiva de bressol a bressol i de circuit tancat.

INTEC-NANOTECH, fomenta y apoya la educación transformadora y los cambios voluntarios de todas las partes interesadas involucradas de arriba a abajo de la pirámide. Otros hallazgos del proyecto de investigación podrían ser útiles para alentar e inspirar transformaciones similares de colaboración industrial hacia una economía circular.

Més Informació

contacto
Tel. +34 932 491 319
WhatsApp: +34 680 187 414
info@intecnanotech.com
Gran Via Carles III, 98 - Planta 10 08028, Barcelona (Spain).
Thank you!. Your message is successfully sent...
We're sorry, but something went wrong
Translate »