EMPRESA

EMPRESA

OBJEctius

La nostra enginyeria viabilitza la interacció dels processos naturals (químics, físics i biològics), amb els efectes econòmics, socials i tecnològics, i determina l’estat i les tendències dels problemes ambientals resultants.

-Desenvolupem capacitats per integrar grups de treball i equips interdisciplinaris en la realització de programes i projectes, aportant els enfocaments cientificotecnològics de l’enginyeria a la resolució de problemàtiques ambientals. Elaborem i avaluem estudis dimpacte ambiental.

-Competències per participar des de l’enginyeria en programes de gestió integrada, pel que fa a la formulació de projectes, l’elaboració de plans estratègics de prevenció i control, així com funcions d’auditoria ambiental i d’assessorament en la selecció de tecnologia de baix impacte ambiental.

-Coneixement dels riscos toxicològics i els seus efectes sobre la salut i el medi ambient.

LA NOSTRA FILOSOFIA

LA NOSTRA

Incorporar processos d’ecoefectivitat per minimitzar el cicle de bressol a tomba (cradle to greu) i generar metabolismes cíclics del bressol al bressol (cradle to cradle) que permetin que els materials mantinguin el seu estatus com a recursos a qualsevol part del procés.

ECOEFECTIVITAT

INNOVACIÓ

A INTEC-NANOTECH mantenim processos d’innovació constants de manera col·laborativa i sinèrgica, amb l’objectiu de buscar una solució ecoeficient als problemes i les necessitats de les empreses consultants. Això implica definir els criteris dʻajust a aquests perfils i avaluar les capacitats dels sistemes o productes que proposem. Aquesta tasca exigeix investigació per crear les tècniques de definició de perfils i avaluació.

Els nostres analistes pressuposen que només allò avaluable qualitativament i quantitativament s’ha de considerar una dada operativa i fiable per a la gestió.

Més Informació

contacts
Tel. +34 932 491 319
WhatsApp: +34 680 187 414
info@intecnanotech.com
Gran Via Carles III, 98 - Planta 10 08028, Barcelona (Spain).
Thank you!. Your message is successfully sent...
We're sorry, but something went wrong
Translate »