ELIMINACIÓ DE GRAFITIS

ELIMINACIÓ DE GRAFITIS

A INTEC-NANOTECH oferim un tractament per a l’eliminació de grafits sense afectar la superfície sobre la qual han estat aplicats, centrant-nos així, en un dels mals més latents a la majoria dels centres històrics, culturals i immobles de les nostres ciutats.

Les resolucions a INTEC-NANOTECH, conduents a l’actualització de metodologies emprades en la restauració del patrimoni artístic, són necessàries en tant que s’ha de procurar el màxim d’innocuïtat en les intervencions que es duen a terme sobre les obres i que pretenen assegurar-ne la conservació en el temps. En aquest sentit, estem aplicant actuacions fisicoquímiques avançades. La intervenció de productes compleixen els estàndards més exigents del mercat quant a certificacions i amb l’absència de dissolvents volàtils (VOC).

FINALITAT I MÈTODE

FINALITAT

La finalitat que es persegueix és obtenir noves alternatives que permetin eradicar les seves conseqüències sense afectar la superfície sobre la qual han estat aplicats. Per abordar aquesta proposta es parteix de l'anàlisi i l'estudi dels edificis afectats. Seguidament s'estudia allò relacionat amb el grafit (les resines sintètiques i els mètodes emprats fins a l'actualitat per eliminar-los). Des d'aquí i partint d'una revisió de les tècniques de neteja de superfície murals, es desenvolupa un procés experimental que pretén trobar una metodologia no agressiva ni intrusiva, per tractar les superfícies afectades d'una manera eficient.

PROJECTES

Més Informació

contacts
Tel. +34 932 491 319
WhatsApp: +34 680 187 414
info@intecnanotech.com
Gran Via Carles III, 98 - Planta 10 08028, Barcelona (Spain).
Thank you!. Your message is successfully sent...
We're sorry, but something went wrong
Translate »