Bioconstrucció

Bioconstrucció

Bioconstrucció

vies verdes amb petjada de carboni nul·la

Productes i solucions constructives per a l’execució de camins rurals, pistes i ferms de gran extensió superficial, incorporant la nostra gamma de ciments ecològics a la majoria dels materials existents a les pistes, permet obtenir uns ferms consistents i amb menors costos de manteniment durant el seu cicle de vida.

El nostre producte  INTEC-SOIL.ROLLING, que actua com a conglomerant natural i ecològic 100% per a l’estabilització de sòls propensos a les anomalies fisicoquímiques,  millora les propietats inicials del terreny, permetent ser una solució més rendible i sostenible, per a la recomposició de tota mena de terres.

Hi ha la capacitat de disseny prestacional, en funció de les sol·licituds demandades, adequant-los per a les aplicacions més exigents dús i per complir els requeriments de qualsevol rang.

A INTEC-NANOTECH, per aconseguir la construcció de vies més competitives, INTEC-SOIL.ROLLING ha maximitzat els paràmetres del disseny, la qualitat dels materials i l’enginyeria estructural.

cami morfing

PROPIEtats

 • Fraguat modulable, per reacció dels seus propis components, proporcionant excel·lent resistència a curt termini.
  Constància volumètrica, sota condicions variables higromètriques.
  Menor expansió, feble retracció i més flexibilitat, sota determinades condicions mecàniques, cosa que afavoreix l’adaptació a les deformacions del sòl, sense provocar esquerdaments.
  Millor estanqueïtat front als atacs físics (vibracions, vent, cicle gel-desgel) i químics (pluja, sals àcides, etc.,).
  Major estanqueïtat estructural, per l’autosegellament d’esquerdes: el morter absorbeix aigua, dissolent un dels components integrants de la formulació, que penetra als buits i esquerdes, on es consolida i per defecte segella.
  Capacitat de mantenir aspecte i fermesa originals, aportant més durabilitat.
  Sistema no invasiu ni intrusiu.
  Disposa d’acreditació ecològica.
  Poden dissenyar-se modalitats de INTEC-SOIL.ROLLING, amb un comportament mecànic a compressió i flexió superior, a les obtingudes amb ciment convencional.

APLICACIONS

INTEC-SOIL.ROLLING, està dissenyat bàsicament, per a l’estabilització de senders, camins rurals, agrícoles i forestals; Centrals termosolars i eòliques; parcs; jardins; càmpings; passejades firals; carrils de vianants, bicicletes; centres equins i qualsevol tipus d’esplanada o pista de terra.

Més Informació

contacts
Tel. +34 932 491 319
WhatsApp: +34 680 187 414
info@intecnanotech.com
Gran Via Carles III, 98 - Planta 10 08028, Barcelona (Spain).
Thank you!. Your message is successfully sent...
We're sorry, but something went wrong
Translate »