Antioxidants

Antioxidants

A INTEC-NANOTECH li oferim INTEC-NANOT.ANTI RUST, un mètode de modificació de superfícies que preveu, minimitza i controla la corrosió. Aquest mètode preventiu s’adequa a diferents aplicacions i condicions i proporciona una protecció passiva o activa:

La protecció passiva s’obté quan el revestiment forma una barrera física d’òxids entre el substrat i l’entorn circumdant.
La protecció activa s’obté quan s’afegeixen inhibidors en ambients agressius per prevenir la corrosió. Els inhibidors minimitzen la velocitat de corrosió en ser absorbits químicament a la superfície del material i formar una pel·lícula protectora o en reaccionar amb el component corrosiu.

Els nanorevestiments anticorrosius ofereixen solucions avançades als riscos i falles relacionats amb la corrosió. Les propietats úniques dels sistemes a nanoescala i les nanopartícules brinden una millor prevenció de la corrosió, resistència i una aplicació més còmoda.

La corrosió es defineix com el deteriorament d‟un material (generalment un metall) pels elements invasius del seu entorn com l‟oxigen, el clor, o el diòxid de carboni. Com a resultat d’aquesta interacció entre el metall i el seu entorn, es formen esquerdes o picades al material. Els danys provocats per la corrosió tenen efectes econòmics, com ara costos de reparació i manteniment, pèrdua de material, danys als equips, disminució de l’eficiència i atenuació de vida útil o productiva.

Més Informació

contacts
Tel. +34 932 491 319
WhatsApp: +34 680 187 414
info@intecnanotech.com
Gran Via Carles III, 98 - Planta 10 08028, Barcelona (Spain).
Thank you!. Your message is successfully sent...
We're sorry, but something went wrong
Translate »